Чернотичинков лул - Allium melanantherum

Балкански ендемит, разпространен в средния пояс на по-високите ни планини. Средна гора, м. август, 1100 м.н.в.

Качена: 08.11.2019 09:42