Европейска солянка (Salicornia europea)

Солянката е единственото висше растение, оцеляващо при соленост от над 200‰. Вид, който успешно може да се използва в борбата с климатичните промени, поради специфичния процес на фотосинтеза при нея.
Поддържан резерват "Атанасовско езеро"

Марка: SONY

Модел: ILCE-7M3

ISO: 50

Дата на заснемане: 06.08.2019 18:51

Бленда: 4

Скорост на затвора: 1/40

Фокусно разстояние: 52.0 mm (35mm еквивалент: 52.0 mm)

Качена: 08.11.2019 09:05